Besplatna dostava
Besplatna dostava

Pravna lica: 85 EUR
Fizička lica: 25 EUR

Politika privatnosti

Zaštita privatnosti podataka

 

U kompaniji Beorol Montenegro d.o.o. cijenimo Vašu privatnost, zato o Vašim podacima brinemo sa izuzetnom pažnjom.

U ovoj Politici privatnosti Vas obavještavamo o osnovima prikupljanja ličnih podataka, vrsti podataka koje prikupljamo, načinima  prikupljanja, obrade, korišćenja, otkrivanja i prenosa Vaših ličnih podataka.

Sve informacije su sigurne, i nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu bez zakonskog osnova, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbjedno poslovanje i saradnju sa kompanijom Beorol Montenegro d.o.o.

Molimo da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti i sve informacije koje su u njoj sadržane jer Vaše lične podatke koristimo u skladu sa ovom Politikom.

 

Zakonski osnov

Uslove prikupljanja i obrade ličnih podataka definišemo ovom Politikom privatnosti i podatke prikupljamo i obrađujemo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list RCG", br. 79/2008, 70/2009, 44/2012 i 22/2017 ).

Povodom obavljanja naše djelatnosti primjenjujemo i odredbe drugih zakona koji regulišu aktivnosti odnosno komunikacije u cilju promovisanja robe, usluga ili poslovnog ugleda pravnih lica (npr. Zakon o elektronskoj trgovini („Sl.list RCG“,br.80/04).

 

Podatak o ličnosti

Radi pravilnog i potpunog razumijevanja predmeta regulisanja ove Politike privatnosti ukazujemo Vam da je "podatak o ličnosti" svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obilježja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

 

Rukovalac

Radi pravilnog i potpunog razumijevanja predmeta regulisanja ove Politike privatnosti ukazujemo Vam da je, shodno zakonu, "rukovalac" fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade.

 

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je:

Beorol Montenegro“ d.o.o. Danilovgrad, matični broj: 02918374.

 

U koje svrhe i kada prikupljamo Vaše podatke

Da bismo uspješno obradili Vašu porudžbinu, potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavijestimo o trenutnom statusu porudžbine. Navedeno podrazumijeva da Vaše lične podatke prvenstveno prikupljamo za potrebe izvršenja ugovora sa Vama.

Vaše podatke prikupljamo i u cilju ostvarenja legitimnih interesa kompanije Beorol Montenegro d.o.o, osim ako nad tim interesima pretežu Vaši ili interesi osnovnih prava i sloboda. Pod legitimnim interesima podrazumijevamo: informisanje o promjenama usluga i proizvoda, izmjenama cjenovnika, akcijama, pogodnostima i drugim novostima u radu naše kompanije; da bismo Vas kontaktirali u slučaju reklamacije, pritužbe, slanja odgovora na Vaš zahtjev ili upit; da bismo Vas pozivali na prezentacije, sajmove ili slične manifestacije i događaje koje organizujemo; da bismo unaprijedili kvalitet naših usluga korisničke podrške; da podnosimo tužbe i branimo se od utuženja.

Vaše podatke prikupljamo i da bismo poštovali zakonske obaveze.

Vaše podatke prikupljamo tako što nam ih ustupite direktno (na primjer, kada se registrujete otvaranjem svog naloga na našem sajtu, kada kontaktirate sa nama preko sajta, društvenih mreža, kada se prijavite na slanje newsletter-a i sl.).

Vaše podatke i prikupljamo kada nam se obratite sa pitanjem, žalbom, komentarom, odnosno  kada nam uputite neku povratnu informaciju i tada možemo prikupljati Vaše ime, prezime, kontakt podatke, sadržaj komunikacije.  Ovako prikupljene podatke koristimo u cilju davanja  odgovora na upit, odnosno rješavanja problema, reklamacije i slično.

Vaše podatke prikupljamo i povodom ugovora koje zaključujemo sa privrednim društvima i preduzetnicima, u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza, pružanja usluga, međusobne komunikacije, pozivanja na različite manifestacije koje organizujemo, kao i radi sveukupnog održavanja dobre poslovne komunikacije i odnosa. U ovom slučaju možemo prikupljati kontakt podatke, podatke zaposlenih koji učestvuju u realizaciji ugovora, informacije o članovima i zastupnicima društva sa kojim stupamo u ugovorni odnos (ime i prezime, kontakt telefon, mail adresa).

Vaše podatke prikupljamo i korišćenjem kolačića kako bismo ustanovili na koji način koristite naš sajt, kao i da bismo analizirali, statistički evidentirali i obradili podatke o proizvodima koje naši posjetioci traže i kupuje, te o stranicama koje posjećuju. Ovako prikupljene podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu i prilagodili našu ponudu i izgled naših stranica Vašim inetersovanjima. O načinu korišćenja kolačića detaljnije se informišite u daljem tekstu ove Politike privatnosti.

 

Kako koristimo Vaše podatke i da li ih dijelimo sa trećim licima

Kompanija Beorol Montenegro d.o.o. će Vaše lične podatke koristiti u svrhe tehničke administracije internet stranice, kako bi Vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa Vama. Beorol neće prodati podatke koje posjeduje trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni u kompaniji Beorol su obavezni da poštuju povjerljivost Vaših podataka.

Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrijebiti Vaše privatne informacije.

Kompanija Beorol Montenegro d.o.o. Vaše lične podatke dijeli sa trećim licima u cilju izvršenja ugovora zaključenog sa Vama (npr. radi isporuke pošiljke). Ugovori koje ovim povodom zaključujemo sa trećim licima i njihovo angažovanje podrazumijevaju ugovaranje svrhe prosleđivanja ličnih podataka, davanje uputstava za koršćenje i zaštitu podataka, zabranu korišćenja u druge svrhe i sl.

Kompanija Beorol Montenegro  d.o.o. Vaše lične podatke dijeli sa trećim licima sa kojima smo u ugovornom odnosu za potrebe pružanja IT usluga, oglašavanja, marketinga, društvenih i digitalnih medija, a sve kako bismo prema Vama obavili marketinške aktivnosti na koje ste se prijavili (slanje newsletter-a, viber poruka i sl.).

Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtijevalo zakonom.

 

Kolačići – Cookies

Internet stranica www.beorol.me koristi kolačiće tzv. „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama, kao i da bismo optimizovali korišćenje nekih funkcija.

Kolačići su tekstualne datoteke koje su smještene na Vašem računaru od strane internet servera. Ove datoteke ne mogu biti korišćene da pokrenu bilo kakav program ili da isporuče virus Vašem računaru. Neki kolačići se brišu nakon isteka sesije pretraživača, odnosno nakon zatvaranja tvog pretraživača (tzv. kolačići sesije). Ovi kolačići služe kako bismo prepoznali da ste određene djelove naše stranice već posjetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu.

Ostali kolačići ostaju na Vašim uređajima i oni nam koriste da prepoznamo pretraživača prilikom Vaše sledeće posete našoj web stranici (trajni kolačići).

Na Vašem pretraživaču možete odabrati opciju dobijanja informacija o postavkama kolačića te sami možete donositi odluke o tome da li prihvatate ili odbijate kolačiće u specifičnim situacijama ili pri svakoj poseti web stranici. Blokiranje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše stranice ili aplikacije.

Kolačići su jedinstveno dodijeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane internet servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha ovih datoteka je da obezbijedi pogodnosti koje će Vam uštedjeti vrijeme.

 

Kategorije kolačića

 

U ovoj sekciji Vas obavještavamo o vrstama kolačića koje koirstimo, a koji Vam pomažu u navigaciji i korišćenju web servisa.

Funkcionalni kolačići, kako i njihov naziv kaže, podrazumijevaju čuvanje prethodno upisanih informacija (npr. lokacija) i predstavljaju osnov za pružanje bolje usluge. Ovi kolačići prikupljaju anonimne informacije i ne mogu pratiti Vaše radnje na drugim web stranicama.

Izvedbeni kolačići podrazumijevaju prikupljanje informacija o onim stranicama koje najčešće posjećujete. Ovi kolačići ne čuvaju informacije o Vašem, odnosno o identitetu korisnika i njihova svrha je poboljšanje rada stranice, sve u cilju Vašeg boljeg iskustva kao korisnika.

Kolačići za marketinške svrhe, kako im sam naziv kaže, podrazumijevaju korišćenje u svrhu direktnog marketinga shodno Vašim interesima i interesovanjima i koriste se da bi biljležili Vaše posjete web servisu. Posebno Vam skrećemo pažnju da se informacije prikupljene posredstvom kolačića za marketing mogu dijeliti sa trećim stranama (npr. oglašivačima) u svrhu poboljšanja targetiranja i reklamiranja.

 

Kolačići trećih strana

Naša internet strana koristi i Google AdWords kolačiće, a sarađujemo i sa Google Analyticsom. Šta navedeno podrazumijeva:

  • Google Adwords je analitički servis kompanije Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) i njegovi kolačići služe za praćenje konverzija, odnosno za kreranje statistike konverzije korisnika Adwordsa. Ukoliko pristupate našem web servisu putem Google oglasa, Google Adwords će postaviti kolačić na Vaš uređaj (tzv. “kolačić preusmjeravanja”). Ovaj će kolačić nestati nakon 30 dana i ne vodi ličnoj identifikaciji posjetioca. Ako kolačić nije nestao prilikom posjete određenoj stranici, možemo prepoznati je li posjetilac kliknuo na oglas kao i da li je Google preusmjerio korisnika na naš web servis. Svaki oglašivač ima različite kolačiće. Iz tog se razloga kolačići ne mogu pratiti putem web stranice oglašivača. Oglašivači mogu vidjeti ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas, te koliko je korisnika preusmjereno na označenu stranicu za praćenje konverzije. U slučaju da ne želite da učestvujete u procesu praćenja, kolačiće možete blokirati na taj način što ćete u pretraživaču, na domenu “googleadservices.com”, postaviti blokiranje kolačića.
  • Google Analyticsom je analitički servis kompanije Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) i njegovi kolačići služe da dobijemo Informacije o Vašem korišćenju našeg web servisa i obično se prenose i čuvaju na Google serveru u SAD-u. Na našim je stranicama aktivna opcija za IP anonimnost, tako da je IP adresa korisnika unutar država članica EU te u drugim državama koje su vezane Ugovorom o evropskom ekonomskom prostoru unaprijed onemogućena. Samo će u izuzetnim slučajevima potpuna IP adresa biti poslata Google serveru (u SAD) gde će biti i skraćena. Google će koristiti ovu informaciju kako bi ocijenio Vaše korišćenje naše web stranice, kako bi prikupljao izvještaje o Vašim aktivnostima te kako bi pratio web stranice drugih usluga. IP adresa koja je dostupna Google Analyticsu neće biti povezana s drugim Googleovim podacima. Napominjemo da imate mogućnost prekidanja čuvanja kolačića u svojim podešavanjima pretraživača, ali napominjemo da u ovom slučaju možda nećete biti u mogućnosti da koristite sve funkcije web stranice. Instalacijom dodatka na pretraživač koji je dostupan na linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, možete onemogućiti Google da prikuplja i obrađuje podatke koje je proizveo kolačić prilikom Vašeg korišćenja web stranice (uključujući i tvoju IP adresu)
  • Facebook alat za ponovno ciljanje korisnika web stranice od kompanije Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA; “Facebook”) koristimo u slučaju da ste korisnik Facebooka. Ovaj alat će proizvesti neidentifikacijski kontrolni broj koji će biti poslat Facebooku na analizu u marketinške svrhe. S druge strane, mi enkriptiramo Vašu e-mail adresu te ju šaljemo Facebooku u enkriptiranom obliku. Prepoznavanjem kolačića i prenosom šifrirane informacije Facebook će Vam pružati preporuke ciljanog proizvoda u obliku personaliziranog reklamnog oglasa. Od korišćenja Facebook alata možete odustati preko adrese: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

 

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je to potrebno u cilju ostvarivanja svrhe zbog koje smo ih i prikupili, da bismo zadovoljili Vaše potrebe i zahtjeve ili ispoštovali svoje zakonske obaveze.

U pojedinim slučajevima prikupljene podatke možemo čuvati i nakon ostvarivanja svrhe zbog koje su prikupljeni ukoliko je to određeno zakonom ili ukoliko je to potrebno za ostvarivanje naših prava (npr. da bismo u sudskom postupku naplatili dospjelo a neplaćeno potraživanje).

Ukoliko ste se prijavili za dobijanje direktnih marketinških obavještenja, Vaše lične podatke ćemo čuvati sve dok ne otkažete svoju prijavu ili od nas ne zahtijevate brisanje ličnih podataka i obustavu slanja obavještenja.

O načinu na koji možete otkazati prijavu pročitajte više u odjeljku ove Politike privatnosti pod nazivom Otkazivanje dobijanja obavještenja.

 

Newsletter, viber i sms

Kompanija Beorol Montenegro d.o.o. Vam na svom sajtu nudi opciju prijave za dobijanje Newsletter-a i Viber promo poruka.

U slučaju kupovine i registracije preko našeg sajta, kompanija Beorol Montenegro d.o.o. nudi opciju dobijanja obavještenja na email, sms i viber, kao i članstvo u programima lojalnosti u cilju ostvarivanja dodatnih pogodnosti.

U slučaju da ste se prijavili na neku od ponuđenih opcija obavještavaćemo Vas o našim proizvodima, novostima, aktuelnim ponudama i promocijama, prezentacijama, sajmovima i drugim manifestacijama koje organizujemo.

Samo i isključivo u slučaju da ste izvršili prijavu na neku od ponuđenih opcija koristićemo Vaše lične podatke za slanje Newsletter-a, Viber promo poruka, dobijanje obavještenja na email, sms i viber.

 

Otkazivanje dobijanja obavještenja

Jednom izvršena prijava za dobijanje obavještenja na neki od gore navedenih načina u svakom trenutku može biti opozvana.

Vašu saglasnost za dobijanje Newsletter-a možete opozvati preko linka koji se nalazi na kraju svakog Newsletter-a.

Vašu saglasnost za dobijanje obavještenja na bilo koji gore navedeni način možete opozvati slanjem zahtjeva na e mail: beorolshop@beorol.me.

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Naša je zakonska dužnost i iste ćemo se pridržavati da redovno provjeravamo i prihvatamo opoziv pristanka koje nam upućujete ukoliko više ne želite da primate od nas bilo kakva obavještenja i komercijalne poruke.

Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo Vaše podatke.

Obavještavamo Vas i da se, u slučaju odjave sa dobijanja obavještenja, može desiti da još neko vreme nastavite da primate neka obavještenja koja su već bila generisana što se dešava zbog vremena obrade i rasporeda generisanja slanja obavještenja.

 

Preduzete mjere zaštite

Kompanija Beorol Montenegro d.o.o. preduzima odgovarajuće organizacione i tehničke mjere za zaštitu podataka koje obrađujemo od zloupotrebe, neovlašćene obrade, otkrivanja ili uništenja.

Pristup podacima i serverima je ograničen na ovlašćena lica, ovlašćeno lice u slučaju pristupa koristi dodijeljeno korisničko ime i lozinku, a svako ovlašćeno lice ima odgovarajući nivo dozvoljene aktivnosti.

Koristimo sigurne servere sa sigurnim pristupom informacijama, sa automatskim odbijanjem pristupa neovlašćenim licima.

 

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Pored posebno definisanih prava na koja smo Vam ukazali kroz ovu Politiku privatnosti, skrećemo pažnju na ostala prava i načine njihovog korišćenja povodom obrade Vaših ličnih podataka:

- Pravo na informisanje: Podrazumijeva da imate pravo da budete obaviješteni i informisani na jasan i razumljiv način kako koristimo Vaše lične podatke i koja su Vaša prava ovim povodom.

- Pravo pristupa: Podrazumijeva da lice na koje se podaci odnose može dobiti potvrdu da se njegovi lični podaci obrađuju, može imati pristup podacima i informacijama u vezi sa obradom (svrha, vrsta ličnih podataka, pravni osnov i sl.).

- Pravo na ispravku i dopunu: Podrazumijeva da imate pravo da u svakom trenutku zahtijevate da se Vaši lični podaci isprave, ažuriraju ili dopune u slučaju kada nisu tačni ili ažurni, kao i da se upotpune ukoliko nisu kompletni.

- Pravo na brisanje: Podrazumijeva da imate pravo da Vaši podaci budu obrisani ili uklonjeni nakon izvršenja svrhe povodom koje su prikupljeni i nakon perioda čuvanja podataka, kao i u ukoliko ne postoji drugi legitimni razlog za njihovo čuvanje.

- Pravo na ograničavanje obrade: U slučaju nezakonite obrade, a lice na koje se podaci odnose odbija brisanje i umjesto toga traži ograničenje upotrebe podataka; ako više nisu potrebni lični podaci, ali su licu na koje se podaci odnose potrebni radi pravnih zahtjeva ili postupaka u vezi sa zaštitom prava (u sudskom ili drugom postupku); ako se osporava tačnost podataka za vrijeme koje nam je potrebno da provjerimo tačnost; podnijet je prigovor na obradu, a u toku je procjenjivanja da li naši legitimni interesi pretežu nad interesima lica na koje se podaci odnose.

- Pravo na prenos podataka: Podrazumijeva da, ukoliko su pohranjeni, lični podaci se mogu prenositi, premještati, kopirati, dostaviti u elektronskom obliku bilo kojem drugom entitetu. Od nas se takođe moće tražiti da prenesemo podatke drugom rukovaocu, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

- Pravo na prigovor: Podrazumijeva da imate pravo da podnesete prigovor kojim osporavate obradu podataka po osnovu legitimnog interesa. Takođe, ukoliko smatrate da su propisi o zaštiti podataka prekršeni tokom obrade Vaših podataka možete nas kontaktirati preko adrese beorolshop@beorol.me. Pravo na prigovor podrazumijeva i da možete uputiti pritužbu Povjereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Za ostvarivanje svih Vaših gore navedenih prava i vezi sa obradom ličnih podataka možete nas kontaktirati preko email adrese: beorolshop@beorol.me.

 

Saglasnost i promjena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumijeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja.

Beorol Montenegro d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promjene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obavještenja svim registrovanim korisnicima.

Ovu Politiku privatnosti možemo izmijeniti radi usaglašavanja sa zakonskim zahtjevima i našim poslovanjem.

Savjetujemo Vam da se redovno upoznajete sa sadržinom naše Politike privatnosti.

 

Kontakt

Ukoliko ne želite da biljležimo informacije o Vašim posjetama našem web sajtu posredstvom kolačića, na način kako je to navedeno u sekciji ove Politike privatnosti o Kolačićima, možete isključiti tu opciju. Takođe, u slučaju da ne želite da uopšte koristite kolačiće u svom pretraživaču možete isključiti ovu opciju.

U slučaju da imate bilo koja pitanja u vezi sa korišćenjem Vaših ličnih podataka od strane kompanije Beorol Montenegro d.o.o možete nas kontaktirati preko email adrese beorolshop@beorol.me.

 

Vaš Beorol tim.