Uslovi korišćenja

Hvala Vam što ste posjetili našu internet stranicu www.beorol.me (u daljem tekstu: sajt). Prije korišćenja naših usluga, pažljivo pročitajte sledeće uslove. Svaka posjeta našem internet sajtu, znači da ste ove uslove pročitali, razumjeli i da se slažete sa njima u cjelosti. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite naš sajt. Sadržaj na ovim stranama omogućio Vam je Beorol Montenegro d.o.o. Luke bb, 81410  Danilovgrad, Crna Gora (u daljem tekstu: Beorol). Informacije koje se nalaze na ovim internet stranicama su prikupljene sa najvećom mogućom pažnjom. Vaš pristup, kao i korišćenje ovih stranica podliježe ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge koje možete naći na www.beorol.me. Posjetom i korišćenjem ovih stranica sajta, smatra se da ste upoznati sa uslovima korišćenja i da bez ograničenja, prihvatate iste. Prihvatanjem ovih uslova smatra se da prihvatate korišćenje sadržaja ovih stranica isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

 

Autorska prava - vlasništvo sadržaja

Stranice na našem sajtu su zaštićene Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim srodnim zakonima. Svaka neovlašćena upotreba sadržaja, svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podliježu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u cjelosti ili u djelovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije Beorol. To znači da, ukoliko nije drugačije naznačeno, sav sadržaj (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod) možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju, uključujući i obavještenja o autorskim pravima i ostala obavještenja o vlasništvu, koja se nalaze u samom sadržaju.

Ne smijete distribuirati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj bez prethodnog pismenog odobrenja Beorol Montenegro d.o.o. Kao uslov za Vaš pristup i korišćenje ovog sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ove stranice ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu. Zabranjeno je korišćenje naših internet stranica za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala kojim se krše važeći zakonski propisi.

Izmjenama teksta na ovoj stranici, Beorol Montenegro d.o.o. može izmijeniti Uslove u bilo kom trenutku. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmjenama te bi trebalo da posjetite ovu stranicu s vremena na vrijeme da biste se informisali o trenutno važećim uslovima zato što su oni za Vas zakonom obavezujući. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane zakonskim aktima ili navedenim pravnim obavještenjima istaknutim na drugim stranicama našeg sajta. Beorol neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz eventualnih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranama.

 

Ograničenje pristupa

Nepoštovanje uslova, rokova i napomena na ovim stranicama imaće za posledicu automatsko ukidanje svih prava koja su Vam dodijeljena, bez prethodnog obavještenja, a Vi morate odmah uništiti sve primjerke materijala koje posjedujete ili su pod Vašom kontrolom. Beorol zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da Vam zabrani pristup ovom sajtu ili nekom njegovom dijelu bez prethodnog upozorenja.

 

Privatnost podataka

Da bi ispunili Vaše zahtjeve i potrebe, Beorol prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog sajta. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavijestimo o trenutnom statusu narudžbine. Beorol se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika sajta. Beorol poštuje privatnost svojih korisnika i u svemu poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke koje korisnik ostavi na internet stranama Beorola i ostale podatke o korisniku, Beorol neće davati na uvid trećoj strani, sem u zakonu izričito predviđenim slučajevima.

Svi lični podaci (Vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, Beorol će koristiti u skladu sa Izjavom o privatnosti internet sajta. Bilo koja druga saopštenja ili materijali koje prenesete na sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati povjerljivim informacijama niti će biti zaštićeni. Neke stranice ovog sajta bi mogle čuvati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na Vašem računaru. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unaprijedimo svoj sajt.

 

Zaštićeni znaci - registrovane oznake

Logotip Beorol je u vlasništvu Beorol Montenegro d.o.o. Danilovgrad. Na sajtu se mogu naći zaštitni znaci i oznake drugih kompanija sa kojima Beorol sarađuje i čiju robu prodaje. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba logotipa i oznaka i to predstavlja kršenje Zakona o robnim žigovima, zaštitnim znacima, drugih zakonskih propisa o intelektualnoj svojini ili nelojalnoj konkurenciji. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

 

Opšte odricanje od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. Beorol Montenegro d.o.o., niti bilo koje njegovo povezano ili zavisno pravno lice, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane Beorol-a u kreiranju, proizvodnji i postavljanju i održavanju sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna i delikatna, čak i pored nečijeg obavještenja da šteta može nastati i bez obzira da li je klijent bio obavešten o mogucnosti takve štete. Ukoliko iz bilo kog razloga, upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem opreme, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Beorol ulaže velike napore da sajt www.beorol.me bude bezbjedan od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. Iz tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbijedite zaštitu od virusa (recimo, primjenom skenera za virus) pre nego što preuzmete dokumente i podatke. Beorol ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na internet sajtu, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

 

Ograničenje odgovornosti

Cjelokupan sadržaj, informacije, proizvodi, materijali i usluge, prikazani na ovom sajtu je prikazan kakav jeste bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Bilo jasno izraženih ili implicitnih, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, implicitne garancije da je tačan, prilagođen određenoj svrsi, ili da ne predstavlja kršenje propisa ili određenih prava. Beorol ne garantuje da Vaša upotreba sadržaja neće predstavljati kršenje prava nekog trećeg lica, da će sadržaj biti tačan, potpun ili ažuriran, niti za to preuzima odgovornost.

Beorol nastoji da bude što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cijena. Međutim, ne može garantovati da su sve informacije kompletne i bez propusta, kako u pogledu štamparskih grešaka, opisa karakteristika, tako i cijena. Beorol zadržava pravo da promijeni sadržaj ovog sajta ili proizvode i cijene navedene na sajtu u bilo koje vrijeme i bez prethodnog upozorenja. Takođe, može se desiti da sadržaj bude zastario, međutim, Beorol se ne obavezuje se da redovno ažurira informacije sadržane na ovom sajtu. Ne garantuje da će ovaj sajt funkcionisati bez prekida i da će biti pravovremen, siguran ili bez grešaka. Takođe, Beorol ne garantuje da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je sadržaj kompatibilan sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.

Informacije, savjeti i mišljenja izraženi na ovom sajtu ne treba tumačiti kao savjete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka. Treba da se posavjetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savjet prilagođen Vašoj situaciji.

Beorol se izričito odriče, u najvećoj mogućoj zakonom dozvoljenoj mjeri, svih direktnih, posrednih, zakonskih i drugih garancija ili obaveza, uključujući i garancije isplativosti i svrsishodnosti, prikladnost za određene potrebe i garanciju u vezi sa svojinskim pravima ili pravima intelektualne svojine. Sajt sadrži informacije opšte prirode, koje nisu namijenjene za rješavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i one ne predstavljaju profesionalni savjet.

 

Odricanje od odgovornosti za internet strane trećih lica

Ovaj internet sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na internet sajtove ili resurse koji ne pripadaju Beorol-u. Linkovi sadržani na sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas, čime se olakšava pristup takvim veb sajtovima i Beorol ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do internet sajtova trećih lica, jeste da Vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem internet sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.

Beorol ne daje obavezujuće izjave, ne garantuje niti se na bilo koji način obavezuje u vezi sa sajtovima ili resursima trećih lica na koje se eventualno poziva, pristupa ili povezuje preko linkova. Postojanje linka sa internet sajtom koji ne pripada Beorol-u ne znači da Beorol podržava sadržaj ili korišćenje takvog internet sajta niti njegovog vlasnika. Prema tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da Beorol nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima ili resursima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

 

Vaši hiperlinkovi do ovog sajta

Možete obezbijediti hiperlinkove do ovog sajta samo nakon dobijanja prethodne pisane dozvole od Beorol Montenegro  d.o.o.

 

Ponašanje korisnika - komentari i servisi za razmjenu informacija

Beorol zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatra nepristojnim, klevetničkim, opscenim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim. Korisnički nalozi registrovanih korisnika vlasništvo su davaoca usluge i svaka zlopotreba istih je kažnjiva u skladu sa važećim zakonom. Svaki korisnik ima pravo registrovati i koristiti jedan korisnički nalog. Višestruke registracije i korišćenje više korisničkih naloga mogu dovesti do suspenzije svih korisničkih naloga istog korisnika. Nakon što je korisnik upozoren, korisnički nalog koji omogućuje komentarisanje sadržaja može biti suspendovan od 7 do 30 dana, a u ekstremnim slučajevima i duže. Izbjegavanje suspenzije otvaranjem drugog naloga nije dopušteno. Korisnički nalog može biti zabranjen za stalno ako korisnik nakon isteka kazne opet prekrši pravila. Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima.

Zabranjen je unos komentara koji nemaju nikakve veze s temom koja se komentariše. Svaki komentar koji se ne odnosi isključivo na temu teksta biće obrisan bez dodatnog pojašnjenja.

 

Opšti dio

Na ove uslove upotrebe i na vašu upotrebu ovog internet sajta se primjenjuju Zakoni Republike Crne Gore. Nadležni Sud u Podgorici će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz ili su u vezi sa ili se tiču ovih uslova upotrebe sajta, kao i vašeg načina njegovog korišćenja.